Sunday, 12 November 2017

തായ് വഴിയേ തേടിയലഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉള്ളും ഉടലും നേരിട്ടറി...

 തായ് വഴിയേ തേടിയലഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉള്ളും ഉടലും നേരിട്ടറി...: തായ് വഴിയേ തേടിയലഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉള്ളും ഉടലും നേരിട്ടറിഞ്ഞത്. സിനിമ കണ്ണന്‍ മേലോത്ത് സിനിമയുടെ നോക്കുകൂട്ടങ്ങള്‍ക്ക്   അറി യപ്പെട്ട പേരാണ...

No comments:

Post a Comment